Dobrodošli v Maribor

112,095

prebivalcev v Mariboru

324,875

prebivalcev živi v Podravski regiji

148 km2

površine

 

Regionalna
razvojna
agencija
Podravje

Prednosti Maribora za investiranje,
poslovanje in delo

 

Kaj bi izpostavili med prednostmi Maribora kot okolja za investitorje?

Maribor je pomembna turistična destinacija, ki svojo ponudbo gradi na območju srednjeveškega jedra, reke Drave in Pohorja. Srednjeveško jedro predstavlja veliko priložnost za investitorje, saj so v načrtih prenove trgov in mestnih ulic. Reka Drava, ki teče skozi središče mesta, z načrtovano ureditvijo Dravske promenade, plovnosti ter razvojem turistične ponudbe skupaj z Dravsko kolesarsko potjo postaja osrednji prostor za nove priložnosti. Mariborsko Pohorje, ki se povezuje v skupno mednarodno priznano destinacijo Pohorje, z obstoječo in načrtovano infrastrukturo predstavlja idealen prostor za investitorje.

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor kot koordinator razvoja Pohorja in reke Drave predstavlja ključnega partnerja za vlagatelje v turistični sektor.

 

Kako lahko vaša regionalna razvojna agencija pomaga podjetjem na območju Maribora?

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor kot partner Evropske podjetniške mreže (EEN) zagotavlja podporo podjetjem na področju iskanja poslovnih partnerjev, organizacijo kooperacijskih srečanj, povezovanje grozdov in podjetniških mrež ter individualno pomoč na področju poslovnega sodelovanja. V sodelovanju z resornim ministrstvom sofinancira štipendije delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente, za poklice, ki jih potrebujejo v svoji dejavnosti. Skupaj s partnerji v Podravju v Slovenski poslovni točki (SPOT) ponuja svetovanje in usposabljanje podjetnikom ter malim in srednjim podjetjem.

 

Štajerska
gospodarska
zbornica

Prednosti Maribora za investiranje,
poslovanje in delo

 

Kaj bi izpostavili med prednostmi Maribora kot okolja za poslovanje in delo?

Maribor je kulturno, poslovno in gospodarsko središče gospodarsko privlačne regije Podravje. V univerzitetnem mestu z bogato industrijsko tradicijo so zgoščeni znanje in izkušnje. Bogata podjetniška tradicija, kakovostne znanstvene institucije ter živa inovacijska dejavnost so naše prednosti. Če k temu dodamo še odličen strateški položaj za dostop do vseh ključnih tržišč, dobimo kombinacijo z izjemnim potencialom. Ne moremo spregledati niti naravnih in kulturnih znamenitosti, vinske in kulinarične zakladnice ter zavidanja vredne kakovosti življenja. Priložnosti za razcvet različnih dejavnosti se ponujajo kar same.

Povezovalec gospodarstva je Štajerska gospodarska zbornica, ki ponuja informacije in konkretno pomoč vsem, ki želijo vstopiti v poslovni prostor mesta ali regije.

 

Kako lahko vaša zbornica pomaga tujim investitorjem, ki želijo investirati na območju Maribora?

Povezovalec gospodarstva je Štajerska gospodarska zbornica z zagotavljanjem informacij in konkretne pomoči vsem, ki želijo vstopiti v poslovni prostor mesta ali regije. Zbornica združuje velik del gospodarstva regije ter organizira poslovna srečanja in predstavitve, predvsem pa omogoča stike, ki jih podjetja nujno potrebujejo. V mestu Maribor je poslovna cona, v kateri deluje veliko domačih in tujih podjetij; takšnih con je v regiji še nekaj, v vseh pa je vlagateljem na voljo veliko znanj in izkušenj. Seveda jim ponujamo tudi druge informacije, ki jih potrebujejo ob vstopanju v naše poslovno okolje.

 

Območna
obrtno-podjetniška
zbornica
Slovenije (Maribor)

Prednosti Maribora za investiranje,
poslovanje in delo

 

Kaj bi izpostavili med prednostmi Maribora kot okolja za poslovanje in delo?

Maribor je mesto priložnosti, zeleno mesto, polno neodkritih lokalnih točk za razvijanje poslovnih idej na področju turizma, obrti, podjetništva in inovacij. Poslovna podpora v Mariboru je izjemno vsestranska na institucijah, kjer imajo pisarne strokovnjaki za zelo različna področja sodobnih trendov podjetništva: digitalizacijo, inovacije in internacionalizacijo – odpiranje poslovnih priložnosti tudi znotraj mreže. Lokacija mesta pa omogoča hitre dostope do različnih lokacij države in sosednjih držav.

 

Kako lahko vaša zbornica pomaga tujim investitorjem, ki želijo vlagati na območju Maribora?

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (Maribor) je največja območna zbornica sistema nacionalne obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Podpora strokovnjakov je tako močna ravno zaradi mreže tako na nacionalni kot na transnacionalni ravni. Vključevanje zbornice v evropske projekte pa je še dodatna poslovna vrednost, saj imamo močno mrežo nam sorodnih institucij močnih evropskih držav prav na področju investicij ter prodaje podjetij. Obstoječa platforma omogoča prestavitev podjetij in za investitorje bazo za iskanje poslovnih priložnosti tudi v mestu Maribor.