Družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju javnih gospodarskih služb in strateški partner Mestne občine Maribor pri uresničevanju razvojne vizije drugega največjega slovenskega mesta

W: www.jhmb.si E: info@jhmb.si T: +386 2 45 00 300

 

JHMB predstavlja bogat portfelj znanj in izkušenj šestih mariborskih javnih podjetij na področju energetike, prometa, ravnanja z okoljem in upravljanja infrastrukture, ki v širši regiji uspešno delujejo že več kot 150 let. Povezovalna usmeritev JHMB izhaja iz težnje po strukturiranem in trajnostnem izboljševanju kakovosti storitev, ki spodbujajo komunalno in infrastrukturno cirkulacijo mesta Maribor in občin, kjer delujejo povezana podjetja. Učinkovit javni servis je namreč podstat za hitrejšo gospodarsko rast in izboljšanje družbene klime za življenje v mestu, pri čemer so ustanovitelji JHMB ene največjih gospodarskih družb v regiji združili z jasnim namenom, da navedene in še druge začrtane cilje tudi dosežejo.

 

Povezujemo
domače
in tuje
razvojne
potenciale mesta

Prepričani smo, da razvojni potenciali Maribora niso omejeni z geografskimi ločnicami, temveč zmorejo ob strokovni podpori JHMB slediti ambicijam tujega kapitala, ki zna prepoznati dobre poslovne priložnosti. Tako bodo v JHMB vrata odprta tudi tujim vlagateljem, ki jih želimo prek smelih infrastrukturnih projektov pripeljati v našo regijo.

Spodbujamo
krožno prihodnost

Komunalna podjetja JHMB so tudi soustanovitelji Inštituta Wcycle Maribor, osredotočenega na iskanje najboljših okolijskih modelov za ekonomsko učinkovito obvladovanje snovnih, energetskih, vodnih in drugih virov. Pričakovani učinek aktivnosti Wcycla so nove poslovne priložnosti in nova delovna mesta v tako imenovanem zelenem sektorju, ki ustvarja dodano vrednost in hkrati omogoča nov gospodarski zagon. JHMB z vključenimi podjetji je s predstavitvijo pilotnih krožnih modelov za bolj trajnostno urbano gradbeništvo s proizvodnjo in uporabo novih gradbenih materialov postal evropski demonstracijski »know-how« partner za okolju prijaznejšo gradnjo v mestnih središčih.