DOBRODOŠLI
V MARIBOR!

NAZIV:

Regionalna razvojna agencija Podravje – Maribor

NAMEN INSTITUCIJE: Celovita podpora investitorjem, pomoč pri iskanju ustrezne lokacije, pomoč pri vzpostavljanju stikov v lokalnem in regionalnem okolju, pomoč investitorjem glede informacij o morebitnih spodbudah …
SPLETNA STRAN: www.rra-podravje.si
KONTAKTNA OSEBA: mag. Božidar Pučnik
E-NASLOV: bozidar.pucnik@rra-podravje.si
TELEFON: +386 2 333 13 00
MOBILNI TELEFON: +386 40 450 468

 

NAZIV:

SPOT svetovanje Podravje

NAMEN INSTITUCIJE: SPOT svetovanje Podravje potencialnim podjetnikom in obstoječim MSP ponuja celovite podporne storitve na enem mestu z namenom povečanja informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega cikla.
SPLETNA STRAN: https://www.stajerskagz.si/projekti/spot-podravje/
KONTAKTNA OSEBA: Jasna Mak
E-NASLOV: spot.podravje@mra.si
TELEFON: +386 2 333 13 85

 

NAZIV:

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, izpostava Maribor

NAMEN INSTITUCIJE: Registracija poslovnih subjektov ter zbiranje, objavljanje in posredovanje podatkov in informacij za zagotavljanje preglednega nacionalnega in evropskega poslovnega okolja
SPLETNA STRAN: https://www.ajpes.si
KONTAKTNA OSEBA: Vesna Zupanič
E-NASLOV: mb@ajpes.si
TELEFON: +386 2 2352 500

 

NAZIV:

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

NAMEN INSTITUCIJE: S kakovostnim in skrbnim delom povečujemo možnosti za uspešno delovanje naših članov tako na slovenskem kot na tujih trgih. Smo mesto prostovoljno povezanih podjetij v regiji, cilj našega delovanja pa je večji vpliv na oblikovanje takšnih pogojev gospodarjenja, ki bodo omogočali hitrejšo rast, razvoj in konkurenčnost.
SPLETNA STRAN: www.stajerskagz.si
KONTAKTNA OSEBA: mag. Aleksandra Podgornik, director
E-NASLOV: info@stajerskagz.si
TELEFON: +386 2 220 87 00

 

NAZIV:

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR

NAMEN INSTITUCIJE: Mreža dobaviteljev in izvajalcev, zakonodaja – urejanje z zakonom predpisanih dokumentov (obrtno dovoljenje, licence, imenik vodij del in praktično usposabljanje z delom), registracija podjetja in svetovanje za mikro, malo in srednje gospodarstvo, register podjetij in obrtnih obratovalnic
SPLETNA STRAN: www.ooz-maribor.si
KONTAKTNA OSEBA: Leonida Polajnar
E-NASLOV: leonida.polajnar@ozs.si
TELEFON: +386 51 662 119