Result

Bivša usnjarna Pirich / Koteks Tobus

3,00 mio €
Skupna povrsina stavbe: 455 m2
Tlorisna povrsina stavbe: 440 m2
Velikost parcele: 440 m2
Načrtovanje
Mestna občina Ptuj je pred leti izdelala predlog, ki predvideva vsebine turizma in izobraževanja ter hotelske kapacitete. Po analizi obstoječega stanja v starem mestnem središču in primerljivih referenčnih primerih obnove obrečnih mestnih območij je hotelsko turistični program več kot primeren, vendar mu je nujno potrebno dodati tiste javne vsebine, ki ga lahko navežejo na mestno središče. Mesto si ne želi razvijati območja v smislu zaprtega hotelskega kompleksa. Območje kareja se lahko naveže na zeleno, javno rekreacijsko potezo ob rečni strugi, ki se začne ob jezu v Markovcih in prekine pri Gostilni Ribič. Smiselno je potezo nadaljevati do naravnega korita struge na Vičavi. V takšni navezavi bi uporabniki v dolgem obrečnem pasu imeli možnost uživati najrazličnejše programe, pas pa bi postal pomembnejša infrastruktura tudi za razvoj ostalih primestnih področij. Ker Ptujsko središče očitno stagnira, saj se ponudba seli na obrobja, je nujno potrebno razviti nove ambiente ob rečni strugi, ki bodo vplivali na bodoči razvoj mesta. V naslednjem koraku je potrebno tudi stavbno maso na tem območju oblikovati bolj odprto in pustiti področju da zadiha v obe smeri, proti mestnemu jedru in rečni strugi.

KONTAKTNA
OSEBA

BOŽIDAR PUČNIK

(RRA) Regionalna razvojna agencija

Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

+ 386 (0)2 333 13 00

+ 386 (0) 40 450 468

bozidar.pucnik@rra-podravje.si

Drugi rezultati

VEČ

Proizvodno skladiščni prostori v Hočah

1,30 mio €
VEČ

Zelena vas Ruševec

2,00 mio €
VEČ

Proizvodna hala v Poslovni Coni Tezno

Po dogovoru