Zakaj investirati v Maribor

Geostrateška
lokacija

Osrčje Evrope s kakovostno cestno, zračno, železniško in pomorsko infrastrukturo, ki zagotavlja povezave z Evropo in odlično izhodišče za vstop na trge Zahodnega Balkana.

Inovativna
podjetja

Številna inovativna, raziskovalno usmerjena podjetja, ki delujejo na najbolj konkurenčnih tujih trgih, visoko pozicioniranih v vrednostnih verigah najbolj uveljavljenih svetovnih dobaviteljev in blagovnih znamk.

Kakovostna
delovna sila

Visoko izobražena, tehnološko dobro usposobljena delovna sila.

Razvojne
možnosti

Ugodno poslovno okolje, odprto za tuje naložbe in razvojne možnosti.

Kvaliteta
življenja

Neokrnjena narava, infrastruktura, udobni življenjski pogoji, izjemna varnost in kratke razdalje med različnimi urbanimi središči, ki so lahko dostopna. Maribor in Slovenija ponujata najvišjo možno kakovost življenja.

Mednarodna prometna točka
v samem središču Evrope

Mednarodne prometne poti na črti sever–jug in vzhod–zahod se zaradi jadransko-baltiškega in sredozemskega koridorja srečujejo prav v Sloveniji. Z logistično mrežo, ki obsega okoli 40 tisoč kilometrov cest, 1.200 kilometrov železniških povezav, tri glavna letališča in pristanišče Luka Koper, je Slovenija močno prometno vozlišče in gospodarsko-poslovno izhodišče tako za zahod kot za vzhod. Slovenija ima potencial, da to vlogo v prihodnje dodatno okrepi, tudi z infrastrukturnimi projekti: izgradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, vzpostavitvijo cestne povezave tretje razvojne osi na Koroškem in Vinice na meji s Hrvaško ter gradnjo druge cevi avtocestnega predora Karavanke. V središču Slovenije, ki ponuja vse zgoraj našteto, je Maribor, ki je enako močno povezan z vsemi strateškimi točkami na severu, jugu, vzhodu in zahodu.

 

 

MARIBOR in
okolica

Seveda ne smemo zanemariti ugodne lege, ki jo ima Maribor, saj je tu križišče vseevropskih poti, stičišče 5. vseevropskega cestnega koridorja, ki povezuje Barcelono in Kijev, ter 10. vseevropskega cestnega koridorja, ki povezuje Salzburg in drugo največje grško mesto Solun. To omogoča ugoden dostop do evropskega trga, kar je idealno za e-trgovino in celotno distribucijo. Od Maribora do Gradca je manj kot 70 kilometrov, do Dunaja 260 kilometrov, do Celovca 130, do Budimpešte 340, do Zagreba 120 in do Ljubljane kot glavnega mesta 125 kilometrov. A to ni edina svetla plat dostopnosti globalnih trgov zaradi dobrega položaja.