Kakovostna delovna sila

Geostrateška
lokacija

Osrčje Evrope s kakovostno cestno, zračno, železniško in pomorsko infrastrukturo, ki zagotavlja povezave z Evropo in odlično izhodišče za vstop na trge Zahodnega Balkana.

Inovativna
podjetja

Številna inovativna, raziskovalno usmerjena podjetja, ki delujejo na najbolj konkurenčnih tujih trgih, visoko pozicioniranih v vrednostnih verigah najbolj uveljavljenih svetovnih dobaviteljev in blagovnih znamk.

Kakovostna
delovna sila

Visoko izobražena, tehnološko dobro usposobljena delovna sila.

Razvojne
možnosti

Ugodno poslovno okolje, odprto za tuje naložbe in razvojne možnosti.

Kvaliteta
življenja

Neokrnjena narava, infrastruktura, udobni življenjski pogoji, izjemna varnost in kratke razdalje med različnimi urbanimi središči, ki so lahko dostopna. Maribor in Slovenija ponujata najvišjo možno kakovost življenja.

Dobro izobražena
in usposobljena

delovna sila

 

Izobražena delovna sila in talenti so glavni adut, ki ga Maribor lahko ponudi vlagateljem, saj so prav zaposleni z znanjem in veščinami nujni pogoj za nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Osnova za Maribor kot srednješolsko središče je 17 srednjih šol. Glavni izobraževalni motor je seveda Univerza v Mariboru, vendar veliko Mariborčanov študira tudi v Gradcu in Ljubljani. Poleg tega se vedno več ljudi odloča za izobraževanje še v drugih izobraževalnih institucijah, kot sta Višja strokovna šola Doba, ki je največja zasebna izobraževalna ustanova v Sloveniji, in visokošolska izobraževalna ustanova Alma Mater Europaea ali Visoka šola za gostinstvo in turizem Maribor.

 

STATISTIKA

38% Slovencev govori tri ali več tujih jezikov; 63% govori vsaj dva tuja jezika in dva od treh govori angleško. Indeks strokovnosti EF, ki meri raven znanja angleškega jezika v populaciji, kjer je angleščina tuji jezik, postavlja Slovenijo zelo visoka: pogosto tik za skandinavskimi državami in Nizozemsko.

 

 

46 %

mladih (med leti 19-24) z visoko izobrazbo

91 %

s srednješolsko izobrazbo

65 %

z višješolsko izobrazbo, poklicno ali šolo ob delu