Odličnost in statistika

Geostrateška
lokacija

Osrčje Evrope s kakovostno cestno, zračno, železniško in pomorsko infrastrukturo, ki zagotavlja povezave z Evropo in odlično izhodišče za vstop na trge Zahodnega Balkana.

Inovativna
podjetja

Številna inovativna, raziskovalno usmerjena podjetja, ki delujejo na najbolj konkurenčnih tujih trgih, visoko pozicioniranih v vrednostnih verigah najbolj uveljavljenih svetovnih dobaviteljev in blagovnih znamk.

Kakovostna
delovna sila

Visoko izobražena, tehnološko dobro usposobljena delovna sila.

Razvojne
možnosti

Ugodno poslovno okolje, odprto za tuje naložbe in razvojne možnosti.

Kvaliteta
življenja

Neokrnjena narava, infrastruktura, udobni življenjski pogoji, izjemna varnost in kratke razdalje med različnimi urbanimi središči, ki so lahko dostopna. Maribor in Slovenija ponujata najvišjo možno kakovost življenja.

V samem vrhu
svetovnih lestvic

Slovenija se po številnih kakovostnih kazalnikih
uvršča na najvišja mesta na svetu.

Facts

Top 3 po privlačnosti za
tuje investicije

Slovensko investicijsko okolje je izjemno atraktivno in investitorjem prijazno. To dokazuje lestvica OECD iz leta 2019, ki Slovenijo uvršča med tri države (poleg Luksemburga in Portugalske) z najmanj omejitvami pri privabljanju tujih neposrednih investicij.

Vir: OECD

 

Med najbolj
razvitimi

Poročilo Združenih narodov, ki ugotavlja indeks človekovega razvoja, Slovenijo prepoznava kot eno najboljših na svetu v tem pogledu. K visoki uvrstitvi prispevajo dostopnost izobrazbe, razvitost tehnologije, spolna uravnoteženost, okoljski in drugi dejavniki, ki vplivajo na kakovost življenja.

Vir: Združeni narodi

Z eno od najboljših
informacijsko-komunikacijskih platform

Slovenija je 33. na svetu po razvitosti informacijsko-komunikacijske infrastrukture na podlagi ugotovitev, ki jih pripravljajo Združeni narodi.

Vir: World ICT Development Index 2017, Združeni narodi

Med najboljšimi
in najvarnejšimi

Slovenija se na lestvici Global Peace Index uvršča med
najbolj varne in najmanj tvegane države na svetu.

Vir: World Population Review

Med evropskimi prvaki
na področju energetike

Slovenija je s 6. mestom na samem vrhu svetovnih držav, ki so najbolj napredovale pri varnosti oskrbe z energijo. To je rezultat robustne politične stabilnosti, krepitve načela prostega trga in vse tesnejše gospodarske povezanosti z evropskimi državami.

Vir: World Energy Trilemma Index

Med najbolj
produktivnimi

Slovenija je na 26. mestu na svetovni lestvici produktivnosti, ki jo merijo po ustvarjenem BDP na uro.

Vir: Eurostat, The Conference Board

Ponuja izjemno
kakovost življenja

Slovenija je po kakovosti življenja v mestih 14. država na svetu. Lestvica, ki jo sestavlja organizacija Numbeo, kakovost življenja ocenjuje na podlagi kupne moči prebivalcev, dostopnosti stanovanj, čistosti vode, zraka in drugih pomembnih virov, zdravstvenega sistema, prometne obremenjenosti,...

Vir: Numbeo

Slovenija –
zgled
bonitetne izvrstnosti

Slovenija dosega izvrstne bonitetne ocene pri vseh
najbolj priznanih svetovnih kreditnih agencijskih hišah,
ki potrjujejo, da je ena izmed najstabilnejših držav za investiranje.

 

 

Ugodno
davčno okolje

Slovenija je odprto gospodarstvo, naklonjeno tujim investicijam. Privabljanje tujih naložb je strateška usmeritev države. Zakon o spodbujanju investicij omogoča podporo države pri strateških investicijah ter pri tem izenačuje tuje in domače investitorje.

 

 

a)
Davek od dohodkov pravnih oseb

Davek od dohodkov pravnih oseb ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in je temeljni davek na področju neposrednega obdavčenja dohodkov pravnih oseb:

 • 19% obdavčenje dobička, stopnja za obračun davčnega odtegljaja pa 15%,
 • do 100%davčne olajšave na investicije v raziskave in razvoj,
 • do 40% davčne olajšave na investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva.

b)
Davek iz kapitala

Dohodki iz kapitala se obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni stopnji, ki je načeloma 27,5 % (za leto 2019 in prej po 25 %), in brez upoštevanja davčnih olajšav

 • Dohodnina od dobička iz kapitala se izračuna in plača od davčne osnove po 25-odstotni stopnji in se šteje kot dokončen davek.
 • Za vsakih dopolnjenih pet let imetništva kapitala se stopnja davka znižuje tako, da znaša po dopolnjenih:
  • petih letih imetništva kapitala 15 %,
  • desetih letih imetništva kapitala 10 %,
  • petnajstih letih imetništva kapitala 5 %.

c)
Davek na vračilo dobička

0% za dobiček, ustvarjen v državah EU,
15%za dobiček, ustvarjen v državah zunaj EU, razen če bilateralne pogodbe določajo drugače.