Ustanovitev novega podjetja

Geostrateška
lokacija

Osrčje Evrope s kakovostno cestno, zračno, železniško in pomorsko infrastrukturo, ki zagotavlja povezave z Evropo in odlično izhodišče za vstop na trge Zahodnega Balkana.

Inovativna
podjetja

Številna inovativna, raziskovalno usmerjena podjetja, ki delujejo na najbolj konkurenčnih tujih trgih, visoko pozicioniranih v vrednostnih verigah najbolj uveljavljenih svetovnih dobaviteljev in blagovnih znamk.

Kakovostna
delovna sila

Visoko izobražena, tehnološko dobro usposobljena delovna sila.

Razvojne
možnosti

Ugodno poslovno okolje, odprto za tuje naložbe in razvojne možnosti.

Kvaliteta
življenja

Neokrnjena narava, infrastruktura, udobni življenjski pogoji, izjemna varnost in kratke razdalje med različnimi urbanimi središči, ki so lahko dostopna. Maribor in Slovenija ponujata najvišjo možno kakovost življenja.

Ustanovitev novega podjetja
v 5 dneh

Several large companies have an office or an R&D department in Maribor, where they employ an extraordinarily talented workforce. The workforce in this area is known for being multilingual, with many speaking German in addition to English. Indeed, there are at least four reasons that distinguish the second largest city in Slovenia from other cities in the wider area and thus offer investors good opportunities for business development or security and growth of their investment:

 

Ustanovitev
novega podjetja

Registracijo podjetja v Sloveniji izvedete v največ petih dneh. Opravite jo z le dvema postopkoma, ki sta brezplačna. Minimalni zahtevan osnovni kapital za odprtje družbe z omejeno odgovornostjo je 7.500 evrov. Za poenostavitev postopkov registracije podjetij je država uvedla informacijsko točko VEM-SPOT:

W: www.spot-podravje.si             M: spot.podravje@rra-podravje.si